Kunderne udtaler

Grouleff Kommunikation

Malene Grouleff

 

I vores kommunikationsbureau har vi meget stor gavn af Styr På Tiden. Det er simpelthen en løsning, der både er topprofessionel og passer meget bedre til behovene i en mindre virksomhed end mange af de øvrige løsninger på markedet. Det er som om, man kan mærke, at det er udtænkt og udviklet af en mindre dansk virksomhed, der virkelig forstår værdien af enkelhed i en travl hverdag.

Betalingsmodellen er fair og gennemskuelig, fordi vi kun betaler for omfanget af vores forbrug.

Vores udbytte af Styr På tiden er især, at vi har fået et stærkere overblik over, hvad tiden går med i firmaet. Det giver et godt og sagligt grundlag for at vurdere, hvordan vi kan optimere organiseringen af opgaver og eventuel outsourcing. Vi kan langt enklere holde øje med, om vores estimater for fastpris-opgaver holder i praksis, ligesom vi kan sikre en endnu mere præcis registrering af ydelser betalt på baggrund af medgået tid.

En anden god funktion er den, der holder øje med den enkeltes samlede arbejdstid og eventuelt overarbejde. Det at systemet er webbaseret gør det så lettilgængeligt, fordi vi for eksempel lige fra en hjemme-pc kan registrere, hvis vi løser en arbejdsopgave hjemmefra.

Vi har supporten til Styr På Tiden som meget lydhør, hjælpsom, hurtig og kompetent, selvom det alt sammen foregår over e-mail.

(Ps. Det eneste, vi fortsat savner, er et stopur til at tage tid på opgaverne)

Mange hilsner

Malene Grouleff

gejst grundighed gennemslagskraft

Kvorning design & kommunikation

 

Kvorning design & kommunikation har haft fornøjelsen at være med til at udvikle den grafiske brugerflade [red: det oprindelig design er siden blev justeret til at bruge Twitter Bootstrap i 2013] til styrpaatiden.dk, og i et tæt og spændende samarbejde med Metalogic har vi som superbrugere fra starten også kunnet være med til at definere ønsker og krav til nogle nye funktionaliteter. Det har været en spændende proces for begge parter.

Vi er en mellemstor designvirksomhed med 13 medarbejdere, som dagligt bruger www.styrpaatiden.dk, og det har givet os væsentlig bedre overblik over tidsforbrug, plus/minus-timer, afspadsering, ferie osv. Det er ikke kun ledelse - men i høj grad også medarbejderne, der bruger systemet aktivt. Alle får et optimalt overblik - hver dag.

Vi kan på baggrund af vores erfaringer hidtil varmt anbefale andre virksomheder at abonnere på styrpaatiden - og dermed faktisk få styr på tiden!

Arne Kvorning
Direktør og designer
Kvorning design & kommunikation
www.kvorning.dk


© Styr På Tiden 2014